top of page

Gezinskracht

KinderCoaching is voor kinderen om vanuit balans en kracht te kunnen zijn. Voor kinderen die hulp willen bij wat ze moeilijk vinden, willen weten wat wel en niet voor hun werkt, hoe de eigen gebruiksaanwijzing werkt en hoe de omgeving goed bij hun kan aansluiten. Om d.m.v. praktische tools en bewustwording vanuit eigen kracht in verbinding te zijn met zichzelf. En vandaar uit ook in een fijne verbinding te kunnen zijn met de omgeving. 

Het kind wordt in z’n geheel benaderd. Dit houdt in dat het kind gezien wordt op Mentaal, Emotioneel, Fysiek, Gedragsmatig en Energetisch niveau. Deze niveaus staan in verbinding met elkaar. Daarnaast staat het kind in onlosmakende verbinding met zijn omgeving welke invloed heeft op het gedrag en gevoel van het kind. 

Kinderen van nu groeien op in een tijd waar gelukkig steeds meer ruimte is voor gevoel, vertrouwen en liefde. Ouders en kinderen mogen steeds meer zijn wie ze in essentie voelen wie ze zijn. Kinderen vragen hier ook om. Ze houden hun ouders en omgeving een spiegel voor welke zo waardevol is als je ervoor open staat. Hoe ingewikkeld dit voor jezelf als ouder soms ook is. Hier zit namelijk het goud in!

'Je thuis voelen in de breedste zin van het woord om jezelf te kunnen en mogen zijn'.

Visie, eigen kijk op ontwikkeling kinderen en gezinnen.

Het kan voor komen dat het binnen jouw gezin anders lijkt te verlopen dan bij anderen. En dat je voor jouw gevoel hier meer uit kunt halen, zodat het soepeler verloopt binnen je gezin. Dan kan het fijn zijn dat iemand van buitenaf met een frisse blik en zonder oordeel met jullie meekijkt in de thema’s waar jullie mee bezig zijn, zodat jij, jullie je gehoord, gesteund en gedragen voelen.  Gezinskracht biedt voor hulp aan de (meer) bewuste ouder(s)/ verzorger(s). Wat vinden wij belangrijk? Welke keuze maken wij? En welke invloed heeft dit op ons kind en gezin? Hoe kunnen wij individueel en als gezin samen groeien? 

Elk kind, elk gezin, elke hulpvraag is anders en dit vraagt om aandacht en maatwerk. Samen kijken we naar wie jullie zijn en wat jullie nodig hebben van mens tot mens. Gezinskracht wil samen met gezinnen werken aan een veilige, vruchtbare omgeving voor alle gezinsleden, waar ieder lid in zijn kracht staat.

Wanneer je vragen hebt en/ of voelt dat dit de juiste plek is voor jullie, neem contact op. Een eerste stap is hartstikke spannend en dat begrijp ik helemaal. Wat zou het fijn zijn als jij, jullie de hulp aangaan en daarmee in verbinding samen kunnen zijn en ontwikkelen. 

bottom of page