top of page

Begeleiding

Kinderen van nu groeien op in een tijd waar steeds meer ruimte is voor gevoel, persoonlijke ontwikkeling en liefde. Ouders en kinderen mogen steeds meer Zijn. Om vanuit Zijn te kunnen ontwikkelen en te kunnen doen wat het hart ingeeft. Dit biedt veel voordelen, maar kan soms ook verwarrend zijn door verwachtingen vanuit de omgeving, de ‘maakbaarheid’ van de wereld en hoeveelheid prikkels die op een dag binnenkomen. Ook wanneer je andere keuzes maakt dan doorgaans kunnen invloed hebben. Maar ook gebeurtenissen en thema’s waar kinderen mee te maken krijgen en mee kunnen worstelen kunnen een rol spelen. Het kan ervoor zorgen dat een kind uit balans raakt.

 

Therapeutische KinderYoga & Coaching is voor kinderen die hulp willen bij wat ze moeilijk vinden/ waar ze tegenaan lopen, willen weten wat wel en niet voor hun werkt, hoe de eigen gebruiksaanwijzing werkt en hoe de omgeving goed bij hun kan aansluiten. Om d.m.v. praktische tools en bewustwording vanuit eigen kracht in verbinding te Zijn met zichzelf. En vandaar uit ook in een krachtige verbinding aan te gaan met de omgeving.

 

Vanuit de Therapeutische KinderYoga & Coaching wordt het kind in z’n geheel benaderd. Dit houdt in dat het kind gezien wordt op Mentaal, Emotioneel, Fysiek, Gedragsmatig en Energetisch niveau. Deze niveaus staan in verbinding met elkaar. Uiteraard afgestemd op het kind en gezin.

 

Daarnaast staat het kind in onlosmakende verbinding met zijn omgeving, op Systemisch niveau. En welke invloed heeft dit op het gedrag en gevoel van het kind en het gezin?

 

Therapeutische KinderYoga & Coaching bevordert de bewustwording van kinderen op een niveau en manier passend bij hun: speels, creatief en aansluitend bij de belevingswereld. Kinderen voelen feilloos aan wat bij hun past, nemen dit op als een soort spons waardoor ze dit kunnen toepassen in hun persoonlijk leven. Het gaat om het ervaren en voelen van de eigen kracht en talenten en te weten welke tools passend zijn.

Gezinskracht biedt voor hulp aan de meer bewuste ouder(s)/ verzorger(s) en/ of die meer bewust in het leven willen staan. Wat vinden wij belangrijk? Welke keuze maken wij? En welke invloed heeft dit op ons kind en gezin?

 

Het uitgangspunt is dat het kind centraal staat en een traject krijgt aangesloten bij hem en zijn situatie. Daarnaast worden ouders en gezin meegenomen in het traject.

 

Hoe ziet een traject eruit?

Doorgaans betekent dit een kortdurend traject van waaruit het kind en de ouders weer zelf verder kunnen. Een traject ziet er ongeveer als volgt uit:

- een intake met beide ouders

- gemiddeld 1-10 kindsessies.
- Zijn er meerdere kindsessies? Dan volgt na ongeveer elke 3 kindsessies een ouder sessie om het proces/ voortgang te bespreken. Thema’s waar ouders mee worstelen kunnen ook besproken worden. Gemiddeld zijn dit er 1-3 oudersessies.  
- Het traject eindigt met een eindevaluatie met ouders. Voor het kind eindigt het traject in de laatste kindsessie.

Gezinskracht

Therapeutische KinderYoga & Coaching

Op een brede, holistische manier wordt gekeken naar de ervaren klachten. De begeleiding helpt in het reguleren van wat een kind ervaart. Bij het kind wordt aangesloten bij wie hij is, zijn ontwikkeling en mogelijkheden, zodat de eigen kracht wordt versterkt. Therapeutische KinderYoga & Coaching wordt ingezet bij kinderen die baat hebben bij een individueel programma op maat.

 

Het kan worden ingezet om:

- om te gaan met fijngevoeligheid, prikkel gevoeligheid, (hoog)sensitiviteit 
- hoogbegaafdheid 
- het lichaamsbewustzijn te vergroten
- een moment van rust te ervaren
- te helpen bij concentreren en leren
- prettiger in je vel te zitten
- je zekerder te voelen
- meer rust in je hoofd en in je lijf te ervaren
- meer ontspanning te voelen
- meer vertrouwen te ervaren
- beter te slapen
- je fitter te voelen, ook wanneer je herstellende bent van bijvoorbeeld een ziekte
- op een positieve manier meer je eigen ruimte te durven innemen. 
- te voelen dat je goed bent zoals je bent
- je goed te voelen over jezelf
- jezelf beter te leren kennen
- lichamelijke klachten te doen afnemen 

- situaties die ingrijpend zijn voor een kind

Gezinskracht staat voor een persoonlijke aanpak, waarbij de oplossing altijd vanuit samen gezocht wordt. Samen gaan wij op zoek naar balans en eigen kracht! 

bottom of page